Kantara Turizm Gizlilik Bildirimi

Gizlilik Prensibi

Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde, işbu dokümanda detayları açıklanan Gizlilik İlkesi uygulanır. Bu kapsamda ilk temas ve ön görüşme safhasından başlayarak, çalışmalarımızın tüm aşamalarında müşterilerimiz hakkında doğrudan veya dolaylı yoldan elde edilen her türlü bilgi, belge, elektronik ortam kayıt ve verileri, Ticari Sır niteliğini taşıdığı gerekçesiyle, Gizli gizlilik dereceli olarak işleme tabi tutulur.

Ticari Sır

Müşterilerimizin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerden oluşur.

Ticarî sır, ilgili kanunlarda öngörülen esas ve sınırlamalara tâbi olmak kaydıyla açıklanamaz, kullanılamaz ve verilemez.İnternet Sitemizde Gizlilik

İnternet sitemize üye olurken ve alışveriş yaparken vermiş olduğunuz kişisel bilgiler veri tabanımızda korunmaktadır ve 3. kişiler tarafından kullanılamaz.

Kredi kartı numaranız ve detay bilgileri kesinlikle kayıt altına alınmaz.

Kişisel bilgileriniz (telefon numaralarınız, e-posta ve posta adresleriniz) yalnız gerektiği takdirde sipariş teyidi, sorularınıza yanıt verme ve sipariş gönderme maksadıyla kullanılır.

Üyeliğinizi sonlandırmak isterseniz üye bilgileriniz veri tabanımızdan silinir. Üyelik bilgilerinizi yalnız siz güncelleyebilirsiniz ve başkaları sizin bilgilerinizi değiştiremez.

IATA TURSAB THY THY THY

İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Kantara Turizm'e aittir.